Dok Solution/Easy-Doks Photos:
 
Karaoke GF842 Karaoke System
Karaoke GF842 Karaoke System